Уголок алюминиевый

Уголок алюминиевый АД31
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
АД31Т110х10х1,2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т110х10х1,2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т112х12х1х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т112х12х1,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т115х15х1х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т115х15х1,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т115х15х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т118х18х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т120х20х1,2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т120х20х1,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т120х20х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т120х20х2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т125х25х1,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т125х25х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т125х25х2,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т125х25х3,2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т130х30х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т130х30х2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т130х30х2,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т130х30х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т135х35х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т135х35х3х3000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т135х35х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х20х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х20х2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х20х3х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х30х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х2,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х3х3000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т140х40х4х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т145х45х1,8х3ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т145х45х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т145х45х4х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х30х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х30х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х30х3х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х30х5х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х50х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х50х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х50х4х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х50х5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т150х50х6х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х20х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х20х2х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х40х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х40х3х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х40х4х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х60х2х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х60х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х60х5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х60х6х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т160х60х6х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т170х70х2,5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т180х40х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т180х40х3х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т180х50х4х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т180х80х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т1100х40х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т1100х50х3х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т1100х50х5х4000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т1100х60х7х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
АД31Т1100х100х6х6000ГОСТ 8617-2018314по треб.
Уголок алюминиевый АМг3
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
АМг3ГК25х25х2,5х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК25х25х4х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК30х30х3х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК30х30х3х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК40х25х2х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК40х40х3х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК40х40х3х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК40х40х4х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК45х45х4х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК45х45х5х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК50х50х4х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК50х50х4х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК50х50х6х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
АМг3ГК60х60х6х6000ГОСТ 8617-2018997по треб.
Уголок алюминиевый АМг5
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
АМг5ГК10х10х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК15х15х1х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК15х15х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК15х15х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК20х15х1,5х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК20х20х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК20х20х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК25х15х1,5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК25х20х2х2,5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК25х25х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК25х25х3,2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК25х25х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х20х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х20х2,5х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х20х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х20х3х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х25х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х25х4х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х30х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК30х30х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК32х32х3,5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х25х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х25х4х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х30х4х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х40х2х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х40х2,5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х40х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х40х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК40х40х4х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК45х45х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК45х45х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК45х45х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х25х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х30х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х30х3х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х30х4х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х30х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х50х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х50х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК50х50х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК55х25х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК60х40х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК60х60х3х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК60х60х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК65х40х5х4х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК70х70х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК70х70х7х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК75х50х5х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК75х50х7х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
АМг5ГК100х60х7х6000ГОСТ 8617-2018982по треб.
Уголок алюминиевый АМг6
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
АМг6ГК10х10х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК12х12х1х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК15х15х1х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК15х15х1,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК18х18х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК20х15х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК20х15х2х1,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК20х20х1,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК20х20х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК25х20х2х2,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК25х25х1,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК25х25х2,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК25х25х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК30х30х2,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК40х20х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК40х25х3х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК40х25х4х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК40х40х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК45х45х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК45х45х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК45х45х5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК50х50х6х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК60х60х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК60х60х6х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК65х40х4х5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК65х40х5х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК70х70х7х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК75х50х7х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
АМг6ГК100х60х7х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Уголок алюминиевый 1561
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
1561ГК25х25х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК25х25х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК25х25х3,2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х20х1,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х20х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х20х2,5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х20х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х30х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК30х30х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х25х4х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х30х3х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х30х4х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х40х2х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х40х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК40х40х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК45х45х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК50х30х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК50х30х3х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК50х30х4х3х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК50х50х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК50х50х5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК60х40х4х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК60х60х6х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК70х70х7х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
1561ГК75х50х5х6000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Уголок дюралевый Д16
Марка сплаваТипРазмеры, ммГОСТЦена: ₽/кгРезка
Д16Т110х10х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т112х12х1х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т115х15х1х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т115х15х1,5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т115х15х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т118х18х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т120х20х1х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т120х20х1,5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т120х20х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т125х20х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т125х25х1,5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т125х25х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т125х25х2,5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т125х25х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т130х20х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т130х25х4х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т130х30х2х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т130х30х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т135х35х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т140х25х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т140х40х3х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т140х40х4х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т145х45х4х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т150х50х5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т160х60х5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.
Д16Т175х50х5х4000ГОСТ 8617-20181442по треб.

Алюминевый уголок

Классический алюминиевый уголок представляет собой профиль определенной длины из алюминия или алюминиевого сплава с L-образным контуром поперечного сечения. Бывают равнополочными – с полками равного размера, неравнополочными – с полками разного размера, и с различной толщиной стенок. На нашем ресурсе вы можете купить алюминиевый уголок общего или электротехнического назначения, как необработанный, так и уже прошедший механическую обработку и полностью готовый к использованию для тех или иных целей. Мы реализуем в розницу и оптом готовыми отрезками кратной мерной длины или любого нужного размера по требованию заказчика.

В большом ассортименте

Помимо разных геометрических размеров сечения, важным различием уголков является материал изготовления. Если алюминиевый уголок СПб для общего применения производится из алюминия и сплавов марок АД, А0, АМг, АМц, АД31, Д16, то изделия электротехнического назначения изготавливаются из металла марок АД00, АД0, А7, А5Е, АД31Е, АД31. Мы представляем один из самых больших ассортиментов уголка в Санкт-Петербурге. Если вы ищете, где купить алюминиевые уголки для нужд своего предприятия, то у нас вы найдете по-настоящему огромный выбор нужных вам уголков высокого качества, полностью соответствующих требованиям и стандартам ГОСТ.

Цена

Сегодня, цена за метр делает его одним из самых экономически выгодных технологических компонентов широкого спектра конструкций, пользуется большой популярностью. Используется он в том или ином качестве практически во всех отраслях народного хозяйства. Важным обстоятельством для производителей является тот факт, что на него цена мало чем отличается от аналогов из других материалов, превосходя любые из них по прочности, легкости, удобству и простоте обработки. В конечном итоге возможность купить в розницу или оптом по низким ценам, дает покупателю гарантированное конкурентное преимущество.

Для развития бизнеса

Мы предлагаем купить его всем, кто заинтересован в повышении конкурентоспособности своего бизнеса. Воспользуйтесь тем, что по универсальности и эффективности, он как конструктивный элемент, не имеет себе равных даже среди новомодных материалов аналогичного назначения. Это главным связано с тем, что разнообразные композиты и прочие «нано» очень дороги по стоимости. В отличие от них, возможность купить дешево позволяет создавать десятки долговечных, быстроокупаюшихся конструкций в строительстве, ЖКХ, мебельной промышленности, авто-, авиа-, судо-, приборостроении, рекламной индустрии и множестве других отраслей.

Чтобы сделать заказ, получить консультацию или уточнить цену позвоните нашему менеджеру по телефону: +7 (812) 456-90-09+7 (495) 145-90-09

Наверх страницы